tPočetna


Agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća

Opštine Trebinje predstavlja vam preduzetnika - Ranko Biberdžić

 

partnerski i sa opŠtinom


- Svako ko ima ideju u koju vjeruje treba pokušati i biti uporan. Postoje uslovi za povoljno kreditiranje na nivou Opštine, a ideje koje se dobro razviju i za koje se uradi dobar biznis plan - što je moguće uraditi uz pomoć Agencije za mala i srednja preduzeća - će imati podršku i dobre izglede za uspjeh.


Poštovani čitaoci Glasa Trebinja, Agencija za razvoj malih i srednjih preduzeæa Opštine Trebinje i ovoga puta upoznaće vas sa jednim trebinjskim preduzetnikom.

Naime, za ovaj broj odabrali smo Ranka Biberdžića, našeg sugrađanina koji je, sa svojim saradnicima, formirao preduzeće za trgovinu i usluge te, uspješnom realizacijom poslovnog plana, otvorio nove načine bavljenja ovom djelatnošću. 

Razgovor smo vodili u prijatnoj atmosferi, uz kafu, u njegovoj kancelariji na ulazu u Stari Grad.

 

Gospodine Biberdžiću, kao i naše prethodne sagovornike, i Vas bismo molili da nam, za početak, predstavite vašu firmu?

- RBR D.O.O. Trebinje je osnovan u decembru 2005. godine a bavi se različitim djelatnostima, primarno trgovinom i pružanjem usluga.

Sjedište preduzeća je u ulici Desanke Maksimović broj 2., na ulazu u Stari Grad. Trenutno imamo osam stalno zaposlenih i dva radnika na privremeno-povremenim poslovima.

Iako djelatnosti kojima se bavimo nisu nove u Trebinju, ja i moje kolege i saradnici, Luka i Sanin Radulović, zajedno sa svim zaposlenim, neprestano se trudimo da ponudimo nešto novo i da unaprijedimo naš rad, kako u smislu uređenja prostora u kojima radimo, tako i na planu profesionalnosti, tehničke opremljenosti i nivoa usluga koje pružamo.

 

Odakle ste krenuli, kako ste kreirali poslovnu ideju?

- Ideja je došla nakon dugog planiranja i velikog broja razgovora a sve s ciljem pokretanja samostalnog biznisa, jer je bilo veoma teško održati kontiunitet na poslovima kojima smo se ranije bavili.

Prva ideja je, u velikoj mjeri, bila diktirana uslovima u kojima smo počinjali, finansijskom situacijom, pozicijom na kojoj se poslovni prostor nalazio itd, a nakon toga, sa razvojem posla, javljale su se i nove ideje i mogućnosti.

 

Šta biste izdvojili kao svoju osnovnu prednost u tom, početnom, periodu?

- Veliku energiju koja vas nosi dok pokušavate da realizujete ideju koju ste zamislili, a zatim i neke objektivno povoljne okolnosti koje su to pratile.

 

Na koje prepreke ste nailazili?

 

- Prepreke koje vjerovatno prate sve preduzetnike na početku rada, na konfuziju stvorenu veoma komplikovanim mehanizmima registracije firme i praćenja aktivnosti koje su neophodne zbog obaveza prema državi ali i zbog vlastite sigurnosti.

Takođe, nekada su te prepreke bile uzrokovane i nedostatkom informisanosti kod mene i mojih kolega, ali je najvažnije da smo to uspješno prebrodili.

Bilo je i nekih paradoksalnih situacija tokom tog administrativno-papirološkog procesa jer neke stvari funkcionišu još uvijek po nekim nepisanim pravilima. Kako čujem, to je sada znatno bolje riješeno a proces teče brže i lakše.

 

Šta biste nam izdvojili kao vaše značajnije rezultate poslovanja?

 

- Mogu reći da je RBR D.O.O. sada stabilno preduzeće sa dobrim ritmom u poslovanju ali i sa tendencijom rasta.

Uz to, obezbijeđena su sigurna radna mjesta za sve zaposlene na duži period, što smatram uspjehom i za mene to predstavlja i veliko zadovoljstvo i ozbiljan rezultat.

 

Kako bi naša (opštinska) Agencija mogla da vam pomogne u budućem periodu?

 

- Mi smo i ranije imali dobru saradnju i pomoć Agencije prilikom apliciranja za dobijanje opštinskog kredita za preduzetnike. To nam je omogućilo da mnogo rasterećenije nastavimo sa radom.

U budućnosti bi bilo korisno da preko Agencije imamo stalni dotok informacija o promjenama u zakonodavstvu na nivou RS i BiH, kreditnim mogućnostima i svim drugim dešavanjima koja mogu uticati na poslovanje malih i srednjih preduzeća.

Savjetodavni rad bi, takođe, bio od velike koristi, bilo da se radi o pripremi radionica, koje bi vodili iskusniji preduzetnici ili, jednostavno, olakšavanje razmjene informacija među lokalnim preduzetnicima.

 

I Vas ćemo pitati, da li imate savjet za Opštinu kako da unaprijedi preduzetništvo u Trebinju?

 

- Čini mi se da je odnos Opštine i preduzetnika, na žalost, kao odnos suprotstavljenih strana. Smatram da bi saradnju trebalo poboljšati, preduzetnici bi morali biti organizaovaniji, imati svoje predstavnike koji bi sarađivali sa lokalnim vlastima, a Opština bi trebala uzeti u obzir mišljenja i prijedloge preduzetnika, kada se donose odluke o pitanjima koje direktno utiču na funkcionisanje preduzetništva u Trebinju.

 

Za kraj, imate li savjet za građane u Trebinju koji imaju želju da se bave preduzetništvom?

 

- Svako ko ima ideju u koju vjeruje treba pokušati i biti uporan. Postoje uslovi za povoljno kreditiranje na nivou Opštine, a ideje koje se dobro razviju i za koje se uradi dobar biznis plan - što je moguće uraditi uz pomoć Agencije za mala i srednja preduzeća - će imati podršku i dobre izglede za uspjeh.

 

Agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća Opštine Trebinje

Nemanjina 13, 89 101 Trebinje

Tel: + 387 59 273 280

Faks: + 387 59 273 281

e-mail: msptbŽteol.net